Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

lokale nyheder fra hele Skagen området, hver dag hele året rundt

older | 1 | .... | 31 | 32 | (Page 33) | 34 | 35 | .... | 38 | newer

  0 0

  Kultur- og fritidsudvalget behandler 4 gange årligt ansøgninger til udvalgets ”Frie midler”. ”De frie midler” gives til oplevelsesøkonomiske eller vidensøkonomiske målsætninger, vækst- og talentlagsfremmende projekter, kunstnerisk udviklende projekter, inkluderende projekter, synliggørende og banebrydende projekter, særlige børnekulturelle projekter samt folkelige kulturelle aktiviteter. Støtte gives ikke med tilbagevirkende kraft og dermed ikke til aktiviteter, der har været afholdt. ”Frie Midler” udbetales som støtte, men kan også udbetales som underskudsgaranti. Kultur- og Fritidsudvalget har til første runde i 2018 modtaget 15 ansøgninger til puljen om frie midler. Der ansøges i alt om 285.877,82 kr. Der er 395.832 kr. til rådighed til uddeling. Listen af ansøgere ser således ud: Chilbal Film søger om 30.000 kr. til kombineret TV dokumentar og undervisningsprojekt ”Du danske sprog, du er min moders stemme” Frederikshavn teaterforening søger om 20.000 kr. til ”Sigurds Danmarkshistorie” Hangarens Venner søger om 13.000 kr. til åbning af udstilling Palm Beach Party søger om 25.000 kr. til afholdelse af Palm Beach Festival Foreningen til fremme af symfoniorkestermusikken i Nordjylland søger om 5.000 kr. til ”Projekt Beethoven” Museet Sognefogedgården Frederikshavn søger om 18.177,82 kr. til nye pandeplader til taget på vognskjulet Sæby Jazzfestival søger om 30.000 kr. til festivalen 2018 Nellemanns haves venner søger om 7.700 kr. til forårsfesten 2018 Stützpunkt Nord søger om 10.000 kr. til Militærhistorisk dag 2018 Frederikshavn Skøjteforening søger om 22.000 kr. til afholdelse af summercamp 2018 Frederikshavn-Sæby Autosport søger om 18.000 kr. til afholdelse af arrangement for deres unge medlemmer Musikkorps Sæby søger om 15.000 kr. til afholdelse af koncerter i forbindelse med forenings arrangementer Frederikshavn Museumsforening søger om 15.000 kr. til afholdelse af Sensommerglæder på Bangsbo* Romitea søger i tæt samarbejde med Virksomhedscenter Knivholt om 15.000 kr. til afholdelse af Robin Hood 2018 – en event, målrettet børnefamilier og historisk interesserede, der virker som en øjenåbner for forskellige udendørsaktiviteter Onsdagsskolen ansøger om 10.000 kr. til ONSITE : Engaging Spaces. Dette bliver en tre-ugers international sommerskole i Skagen med fokus på arkitektur som et socialt integrationsværktøj Vendsyssel festival søger om 25.000 kr. til festivalen 2018 samt 7000 kr. til arrangementet efter åbningskoncerten i Sæby. Kultur- og fritidsudvalget består af formand Anders Broholm(V), Bjarne Kvist(A), Ole Rørbæk Jensen(A), Asger Møller Mortensen(V), Brian Kjær(A), June Menne(A) samt Bjarke Dyhr Lynnerup(A). Tekst af Per Rye

  0 0

  Det ”gamle” Plan- og Miljøudvalg besluttede på møde i starten af december at sende et forslag til nye affaldsregulativer i offentlig høring fra den 8. januar 2018 og 4 uger frem. I høringsperioden er der indkommet 49 indsigelser, som er behandlet i et særligt indsigelsesnotat. Sagen er til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget tirsdag den 6. marts om eftermiddagen. Indsigelserne er primært til regulativ for husholdningsaffald. De væsentligste indsigelser omhandler frygt for lugtgener grundet 14-dages tømning samt størrelse, udformning, farve og pris på affaldscontainere. Center for Teknik og Miljø har revideret forslag til nye regulativer på baggrund af indsigelserne. Der åbnes for mulighed for ugentlig tømning af affaldscontainer, mulighed for fortsat at hjemmekompostere, mulighed for særordning for afhentning af dagrenovation i landområder, hvor der ikke er tilkørselsmulighed samt mulighed for, at kommunale virksomheder og institutioner kan få indsamlet genanvendelige fraktioner af Frederikshavn Affald A/S. Træder i kraft 1. oktober 2018 Affaldsregulativerne vil ved godkendelse træde i kraft den 1. oktober 2018, eftersom forslag fra Frederikshavn Affald A/S om startdato for nyt renovationssystem er denne dato. Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald godkendes med ændringer tilføjet på baggrund af indsigelser. Renovatøren har oplyst, at der ikke sker reduktion i antallet af medarbejdere, selvom der overgås til tømning af affald hver anden uge frem for hver uge. Renovationsmedarbejderne bliver ikke hurtigere og mere nedslidt, fordi sæk udskiftes med større beholder. Alle beholdere kan køres ud til en renovationsbil, hvor de automatisk tømmes i bilen. Lugtgener kan ikke udelukkes Mange grundejere gør opmærksom på, at opbevaring af affald i affaldsbeholdere i 14 dage vil give anledning til lugtgener. Hertil lyder kommunens vurdering: ”Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme lugtgener fra affaldsbeholdere, såfremt der kommer mange varme sommerdage i træk. Erfaringer i Frederikshavn viser, at med indpakning af affaldet fungerer det godt. Der er allerede i dag mange adresser med 14 dages tømning i hele Frederikshavn Kommune. Det fungerer i alle bysamfund inkl. Skagen. Ejere kan selv være behjælpelige med at minimere lugtgener fra affaldsbeholdere: alt madaffald lægges i en tæt plastpose, og der bindes dobbelt knude, inden plastposen lægges i affaldsbeholderen; plastposen skal ikke overfyldes, men smid hellere flere mindre dobbeltbundne plastposer i affaldsbeholderen; placér affaldsbeholderen i skygge og undgå at overfylde din affaldsbeholder og sørg for, at låget altid kan lukkes helt.” Her er det så, at Center for Teknik og Miljø bemærker, at det tilføjes i regulativet, at det bliver muligt at få husstandsindsamling ugentligt. Hver husstand får sin container retur Indsamlingen er baseret på, at hver husstand får sin egen spand tilbage, så husstanden selv er ansvarlig for renholdelsen. Der bliver adressemarkering på alle containere, så skraldemanden sætter dem på rigtig plads. En normal husstand, som går fra sæk på 110 liter/uge til 240 liter/14 dag, vil opleve mindst lige så god plads som tidligere. 240 liters containeren er indrettet med størst rum til restaffaldet, da det er lettere end madaffaldet. Indsamlingssystemet med restaffald og organisk affald i samme beholder er afprøvet mange steder i Danmark og i udlandet med overvejende gode erfaringer. De bedste erfaringer er, hvor affaldet er indpakket i plastposer. Det holder indsamlingssystemet rent, og de kan frasorteres mekanisk efterfølgende. Erfaringerne med biologisk nedbrydelige poser er ikke gode. Enten holder de for godt og tager lang tid om at nedbryde – eller også bliver de nedbrudt, mens de stadig er i husstandene. Når de bliver udviklet bedre, er det dog nemt at gå over til, så det er en udvikling, der holdes øje med. Økonomi ved tømrer hver anden uge Flere grundejere gør opmærksom på, hvorledes de økonomiske forhold for indsamling af 14-dages tømning contra uge-tømning forholder sig. Her lyder kommunens kommentar bl.a., at i 2018 holdes priserne for standardhusholdninger uændrede. I 2019 sættes prisen sandsynligvis ned for indsamling og behandling af affaldet. Den endelige takst fastsættes af kommunalbestyrelsen, men omkostningen til indsamling og behandling falder. En normalhusstand med ugetømning af sæk koster i 2018 1125,- kr. inkl. moms. En husstand med 14 dages tømning af 240 liters beholder koster det samme. I 2019 vil den tilsvarende pris være 975 kr.. Det er altså en nedsættelse på 150 kr. pr. år for en normalhusstand. Hvis der ønskes ugetømning, vil prisen på årsbasis blive det dobbelte. Der kan af tekniske grunde ikke bruges mindre beholder end 240 liters. Her mener kommunen ikke, der er grundlag for at indføre ændringer i reulativet. Der er også indkommet indsigelser fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Skagen Byting, Foreningen for Bygningsog Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne samt fra Frederikshavn Forsyning om erhvervsaffald. Via dette link er det adgang til hele indsigelsesnotatet, hvoraf fremgår alle fremsendte indsigelser med kommunens kommentarer. Scroll videre til side 645 og flere følgende siger: http://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021%20(%C3%85ben)/2018/06-03-18/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf Tekst af Per Rye  

  0 0

  Forsyningen holder lukket i morgen, torsdag den 8. marts. Genbrugspladserne følger denne dag de normale åbningstider, som du kan se her. Ring tlf. 9829 9000, hvis du konstaterer brud og fejl på el-, vand-, varme- og kloakforsyningen.

  0 0

  Arbejdsmarkedsudvalget vil på udvalgets næste møde i dag, den 8. marts, drøfte projektet ”Flere skal med”. Projekt ”Flere skal med” løber i perioden 2017-2019. Formålet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Målgruppen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet. 139 brutto – 114 aktive borgersager Bruttomålgruppen blev opgjort til 139 borgere i Frederikshavn. Inden projektstart i august 2017 var 25 af borgerne i målgruppen allerede viderevisiteret eller startet i job, de fleste via rehabiliteringsteamet. Nettomålgruppen var således 114 aktive borgersager, da projektet startede – 99 borgere over 30 år og 15 borgere under 30 år. I indsatsmodellen skal det afklares, om borgerne skal visiteres til selve projektindsatsen – dvs. tilknyttes en personlig jobformidler og matches med et job evt. med supplerende understøttende indsatser (gruppe 1), eller om pågældende er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension (gruppe 2) eller er ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats pga. meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Det kan fx være borgere, der er ukontaktbare pga. massivt ubehandlet misbrug eller ubehandlet psykisk lidelse (gruppe 3). Ved udgangen af 2017 var alle de 139 borgere i bruttomålgruppen visiteret til en af de tre grupper. 49 % er visiteret til projektet (landsdækkende= ca. 57 %), hvor så 96 % af borgerne i projektet har fået tildelt en jobformidler (på landsplan 39 %). 31 % af borgerne har ordinære timer (under 30 timer) eller er i virksomhedsrettet aktivitet (på landsplan 22 %). 2 af de 25 borgere, der var ”forsvundet videre” inden projektstart, er gået i ordinært arbejde og dermed visiteret ind i denne gruppe. 45 % er i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension (landsdækkende ca. 33 %). Heraf var 23 af de 25 borgere, der var ”forsvundet videre” inden projektstart, i denne gruppe. Siden august er yderligere 10 visiteret videre til rehabiliteringsteamet. Endelig er 5 % ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats (landsdækkende ca. 10 %). Frederikshavn adskiller sig Frederikshavn Kommune adskiller sig ved at have en større andel af borgere, for hvem det vurderes, at de skal have sagen vurderet af rehabiliteringsteamet med henblik på en tværfaglig indsats i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette er begrundet i kommunens visitation, hvor der gøres en stor indsats for at understøtte borgerne i at være jobparate, og en stor del af dem, der visiteres ”aktivitetsparate”, har således behov for tværfaglige indsatser eller afklaring hen imod fleksjob eller førtidspension. Det betyder også, at de, der visiteres til ”aktivitetsparat”, har en længere vej tilbage arbejdsmarkedet (= gruppe 1) eller har behov for en anden indsats (= gruppe 2). I Frederikshavn er ”kun” 63 % visiteret aktivitetsparat i august 2017, mens det gennemsnitlige antal på landsplan er 71,5 %. Der er således ikke mange ”lavthængende frugter”, som dagsordenen kalder det, i forhold til at understøtte borgere i at komme ud på det ordinære arbejdsmarked, og derfor er 45% af borgerne med mere en 5 års ydelse bag sig vurderet til at skulle have en anden indsats (= gruppe 2). Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om projekt ”Flere skal med” til efterretning.   Tekst af Per Rye

  0 0

  Frederikshavn Forsyning udfører i perioden marts – juni kloakarbejder på Jens Vævers Vej ud for nr. 20-52. Her fornyer vi de eksisterende kloakledninger. Projektet vil medføre, at vi i perioder spærrer vejen for gennemkørsel. Der vil blive skiltet for omkørsel. Der kan opstå støj-, støv- og vibrationsgener, mens arbejdet pågår. Vi overvåger nøje den påvirkning, som arbejdet har i området og beklager de gener, som det kan medføre. Du kan læse mere om projektet på Forsyningens hjemmeside   Tekst Per Rye

  0 0

  Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 7. marts besluttet at hugge den gordiske knude omkring haltilskud over på midten og sætter nu gang med en løsning. Det betyder, at udvalget deler beslutningen i to. Først og fremmest vil udvalget harmonisere de gebyrer, som foreningerne betaler for at benytte haller i kommunen. Det kommer til at betyde, at foreningerne kommer til at betale det samme uanset om det er en kommunal eller selvejende hal. I praksis gøres det ved, at kommunen ”køber” tiderne hos de selvejende og så betaler foreningerne et gebyr til kommunen. ”Derved får vi løst den skævhed, der er i, at foreningerne ikke betaler det samme for en tid afhængig af hvilken type hal det er. Det er rigtig godt. Det er også min opfattelse, at dette vil imødegå noget af problematikken omkring 25-årsreglen, fordi det skaber mere lighed i de udgifter foreningerne har. Vi overvejer også at lave differentieret takster således ydertiderne, der er mindre attraktive, bliver billigere. Derved kan vi måske udnytte kapaciteten bedre” siger Anders Broholm (V), formand for KFU. Gebyrdelen forventes at blive besluttet på aprilmødet og derefter sendt i høring hos de relevante parter. I forhold til det direkte tilskud til hallerne, så har udvalget besluttet, at man vil have en harmonisering, og har bedt om en ny model, der indregner flere kriterier for tildelingen. ”Høringssvarene har givet os en række inputs, som vi vil have indarbejdet i en ny model. Vi lytter til de inputs vi har fået. Det er meget vigtigt for KFU, at en ny model ikke lukker haller ved at vi fjerner eksistensgrundlaget. Samtidig skal der være nogle kriterier, der gør det gennemskueligt, hvad vi tildeler tilskud ud fra. Jeg forventer, at vi over de kommende måneder ser fremskridt i denne del af sagen også. Jeg kan love at vi gør det så hurtigt som muligt, men det er en stor regnemaskine vi skal være sikre på går op” Siger Anders Broholm

  0 0

  Frederikshavn Kommune rydder sne og salter på offentlige veje, cykelstier og parkeringspladser ud fra en prioritering af vejene. Prioriteringen er lavet ud fra vejenes betydning for trafikken, hvor de vigtigste veje ryddes og saltes først. Statsveje ryddes og saltes af Vejcenter Nord. Ligesom vejene er fortove, stier og cykelstier prioriteret afhængig af mængden af trafik. Kommunens vintervagt følger nøje vejrsituationen døgnet rundt i perioden fra 1. november til 31. marts. På den måde forsøger man at forebygge de glatte veje – ved f.eks. at salte vejene, inden de bliver glatte. ”Vi arbejder på den måde for bl.a. at skåne miljøet. Det kræver nemlig mindre salt at forebygge, end det gør at fjerne is og sne, som allerede er dannet,” oplyser kommunen, hvor Center for Park & Vej rydder og salter i samarbejde med lokale entreprenører. Kommunen gør opmærksom på, at sneploven altid vil efterlade en snevold foran indkørslen eller indgangen, også selvom kommunen har gode sneplove og erfarne chauffører. ”Du skal selv rydde et hul på cirka 1 meter i snevolden, så alle kan komme sikkert frem. Ellers kan skraldemand, postbud, hjemmehjælper og andre ikke udføre deres arbejde. Og de risikerer at falde, lyder det fra kommunen, som samtidig beklager, hvis sneplovenes snevolde påfører en husejer ekstra arbejde. ”Men vi har desværre ikke mulighed for at gøre det anderledes, så vi må alle hjælpes ad med at tackle vintervejret,” lyder appellen. Inddelt i klasser fra 1 til 4 Når kommunen glatførebekæmper, bruges der salt – enten befugtet eller som væske – på klasse I- og Klasse II-veje samt på enkelte cykelstier og fortove. På Klasse III- og Klasse IV-veje samt på cykelstier og fortove bruges evt. en salt-/grusblanding. Mængden af salt kommer an på mange forskellige ting – bl.a. miljøet, hvor meget is der evt. ligger, og hvor meget det fryser osv. Nogle veje prioriteres højere end andre i forbindelse med både snerydning og glatførebekæmpelse. Det gøres på baggrund af, hvor meget trafik der er på strækningen, hvilken type trafik, og hvilken funktion vejen har. ”Hvis din vej er blandt de sidste, der bliver saltet eller ryddet for sne, så er det altså pga. prioriteringsplanen,” forklarer kommunen. Frederikshavn Kommune har ca. 1.000 km kommuneveje, og langs en del af strækningerne er der også stier og fortove. Kommunens Tekniske Udvalg varetager opgaven med vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, som i det daglige udføres af Center for Park & Vej. I henhold til “Lov om offentlige veje” har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen. Hvilken betydning har klasserne? Klasse I omfatter veje, som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.l. Der ryddes/saltet på hele døgnet, når det er nødvendigt. Snerydning igangsættes efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. Bortkørsel af sne fortages ikke. Klasse II omfatter veje, som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industriområder o.l. Saltning/snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 22.00. Snerydning igangsættes efter behov. Klasse III omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis veje på landet o.l. Saltning/grusning/snerydning udføres alle ugens dage i tidsrummet kl. 6-18 på baggrund af vagtberedskabets vurdering. Indsats igangsættes dog tidligst, når opgaverne med snerydning og glatførebekæmpelse på klasse I- og II-vejene er gennemført. Klasse IIII omfatter veje til enkeltbrugerområder og boligveje. Der saltes, grusses og sneryddes kun undtagelsesvis. Gør det så optimalt som muligt Til avisen forklarer formanden for Teknisk Udvalg, Karsten Thomsen (S), at der til en vinters vedligeholdelse for sne er afsat plus/minus 16 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. ”Det er jo desværre ikke en rig kommune, vi bor i, og prioriteringen i 4 klasser hænger også sammen med, at det gælder om at holde udgifterne nede, men at de vitale rydninger selvfølgelig udføres,” understreger Karsten Thomsen. Han fortsætter: ”I den korte tid, jeg har været medlem af Byrådet og formand for Teknisk Udvalg, er det mit klare indtryk, at udvalget og det tekniske personale gør alt, hvad man kan for at sikre vejenes farbarhed. Det forsøger vi at gøre så optimalt som muligt ud fra de betingelser, der nu engang er.” Forpligtigelse som grundejer Som grundejer har man pligt til at rydde sne og salte/gruse fortovet ud for sin ejendom. Fortovet skal holdes fri for sne og is i tidsrummet 07.00-22.00. Husk også at rydde passage i snebunkerne, så man kan krydse vejen sikkert. Fortovet ud for ens bolig er at betragte som andres arbejdsplads. Postbuddet og skraldemanden, men også en selv, ens gæster og andre fodgængere skal kunne færdes sikkert ved boligen om vinteren. Hvis man ikke selv bor på sin ejendom, kan man måske have fordel af at indgå aftale med et firma, der tilbyder snerydning for private. Man risikerer at skulle betale erstatning ved uheld eller ulykker, hvis der ikke er saltet og ryddet sne. Bor man på en privat fællesvej, har man og de andre grundejere ansvaret for at holde både fortovet og vejen fri for sne.   Link til kommunens hjemmeside om, hvor man rydder: http://frederikshavn.dk/Sider/Snerydning-og-saltning_V2.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=7c5f9bf6-ba2d-4e03-8319-2e1ac91d13bf http://frederikshavn.dk/Sider/Her-rydder-vi-sne.aspx http://frederikshavn.dk/Sider/Sne-og-glatf%C3%B8re.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=1719801c-2dfa-4885-82dc-b812bb176e31 Link til grundejerforpligtigelser vedr. snerydning: http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_park_og_vej/Vinter/Eksempler%20p%C3%A5%20grundejerforpligtigelser.pdf http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Park-og-Vej/Vinter/Grundejerforpligtelser.pdf Link til kommunens samlede regulativ for vintervedligeholdelse. Her gennemgås tydeligt, hvordan vejenes klassificering er: http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Park-og-Vej/Vinter/Regulativ%20for%20vintervedligeholdelse%20og%20renholdelse%20af%20veje_2017_2020_v1.0.0.pdf   Tekst af Per Rye

  0 0
 • 03/09/18--21:51: Jobmesse-rekord
 • 58 virksomheder har tilmeldt sig Jobmessen i Frederikshavn Kommune. Virksomhederne har alle tilkendegivet, at de skal ansætte nye medarbejdere nu – eller i løbet af 2018. Messen finder sted i Arena Nord, den 14. marts. Og alle, der er interesseret i et nyt job, er inviteret. Der er god grund til optimisme på jobmarkedet i Frederikshavn Kommune, både når det gælder, hvor mange nye job virksomhederne regner med at oprette i fremtiden, og hvor mange nye medarbejdere der er behov for her og nu. Det viser Jobcenter Frederikshavns nye Jobbarometer, der er lige på trapperne, og som udpeger fremtidens jobmuligheder. Og det fremgår samtidig tydeligt af den store interesse for at deltage i årets Jobmesse i Arena Nord i Frederikshavn. Antallet af virksomheder, der stiller op med en stand fordi de har behov for arbejdskraft, er helt oppe på 58. Det er ikke bare flere end forventet, det er også rekord: ”Vi er virkelig tilfredse og meget begejstrede over den opmærksomhed virksomhederne viser jobmessen, og vi er meget optagede af, hvordan vi får skabt det største antal match til jobåbningerne. Ud over de jobsøgende ledige er jobmessen selvfølgelig også åben for andre interesserede fx potentielle jobskiftere, der kan komme forbi og se på udbuddet af job. Alle er velkomne, og vi glæder os til at få besat så mange som muligt af de ledige job, som virksomhederne har med på jobmessen,” siger Mette Krog Dalsgaard, Jobcenterchef, Frederikshavn Kommune. De tilmeldte virksomheder er: Aktiv Personale Frederikshavn Norisol A/S CraftSupply Skagerak Pelagic Nielsens Fiskeeksport A/S Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort ISS Facility Services A/S JKS A/S Strandby Net Cosmos Trawls LandboNord Agri Nord Scanel International A/S ESET Danmark Truck-Kompagniet Skagen Frederikshavn Friskole ATP Udbetaling Danmark Power People Læsø Kommune Læsø Turist & Erhverv Frederikshavn Kommune Danish Crown A/S Maritime Ship Supply A/S Dybvad Stålindustri Port of Frederikshavn Randstad Erhvervshus Nord STARK Frederikshavn Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Gaardboe Trekløver Rengøring I/S Sol og Strand Victor A/S Blue Water Shipping A/S VMS Group NS System A/S Kølemadsen A/S Oscar Petersen & Søn A/S Color Hotel Skagen A/S Aut. El-instrallatør Lars Hostrup Restaurant De 2 have Skagen Sandblæseri & Skibsservice, Skagen Overfladeteknik, Skagen Blade Technology DFDS A/S, København Jakobs café og bar A/S Pakhuset Ruths hotel Scandic The Reef Blæksprutten Aps Thorø´s Skade- og Marineservice ApS Lotus Permanent Aestik Forsorgshjemmet Tigo Tømrermester Per Andersen Frederikshavn IVS Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS Vikarbureauet – Psykiatri Plus A/S Vikar Frederikshavn Malerforretning Føtex Søværnet SKAT

  0 0

  Næsten 3.000 borgere i Frederikshavn kommune har deltaget i den landsdækkende undersøgelse Hvordan har du det?, som kortlægger borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Resultatet af undersøgelsen viser, at det på mange måder går den rigtige vej med sundheden i Frederikshavn kommune.  ”Hvordan har du det?” Sådan spørger Frederikshavn Kommune og landets øvrige kommuner et repræsentativt udsnit af deres borgere hvert fjerde år. Det sker for at kortlægge sundheden for borgerne og for at kunne tilrettelægge sundhedstilbud, der matcher borgernes behov.  Resultatet af undersøgelsen viser, at Frederikshavn Kommune er på rette vej mod bedre sundhed på mange områder. For eksempel er Alkoholforbruget faldet i forhold til 2013, og antallet af storrygere er fortsat faldende. I Frederikshavn kommune er der flere borgere, som vurderer deres eget helbred som værende godt, end i regionen som helhed. ”Det er meget positivt, at flere borgere sætter deres alkoholforbrug ned, og der er færre storrygere. Det tyder på, at kommunens tilbud om hjælp til at stoppe sit alkoholmisbrug, og rygestopkurser har en positiv effekt. Vi bruger blandt andet sundhedsprofilen som et pejlemærke for, hvor vi skal sætte ind med vores forebyggende indsats og sundhedstilbud, og hvordan vi får den største effekt for de midler, vi har til rådighed”, siger Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune. Plads til forbedringer Samtidig med, at det går fremad med sundheden på nogle områder, viser sundhedsprofilen, at det går den forkerte vej på andre områder. Der er fx behov for særlig opmærksomhed på sund kost og daglig motion. Antallet af borgere med svær overvægt er fortsat stigende i Frederikshavn kommune og på landsplan. ”Det er tankevækkende, at antallet af borgere med svær overvægt fortsat stiger. Det må vi tage som et klart signal om, at vi skal være endnu bedre til at fortælle borgerne om deres muligheder for at få individuel kost- og diætistvejledning og hjælp til at tabe sig i kommunens sundhedscentre”, siger Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget. Sundhedsprofilen viser en stigning i antallet af borgere med mentale lidelser og kroniske sygdomme, som svækker livskvaliteten. En tendens, der giver anledning til at se nærmere på, hvad kommunen kan gøre for at vende udviklingen: ”Det er bekymrende, at flere af vores borgere lider af psykiske og kroniske sygdomme. Det har alvorlige konsekvenser for den enkelte, der bliver ramt på sin livskvalitet, sin arbejdsevne og sit sociale liv. Vi har en opgave i at sætte en retning for, hvordan vi forebygger, at flere bliver syge, og hvilke tilbud der bedst hjælper borgere med en sindslidelse eller følgerne af en psykisk sygdom. Den opgave tager vi fat på i nærmeste fremtid”, siger Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune. Fakta Hvordan har du det? kortlægger den generelle sundhedstilstand i Danmark. Fra både nationalt, regionalt og kommunalt niveau er der et ønske om at kunne planlægge sundhedsindsatsen blandt andet ud fra borgernes svar. Region Nordjylland står i samarbejde med de 11 nordjyske kommuner for spørgeskemaundersøgelsen i Nordjylland. Samlet set har 37.600 nordjyske borgere haft mulighed for at svare på, hvordan de har det. I alt 5.000 borgere i Frederikshavn kommune har modtaget spørgeskemaet. Af dem har 2.980 bidraget med besvarelser. Det er tredje gang, at landets regioner, kommuner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen, og ca. 300.000 danskere over 16 år har modtaget et spørgeskema. Undersøgelsen gør det muligt at se udviklingen i danskernes sundhed fra 2010 til 2017.

  0 0

  ”Ny samarbejdsaftale med Ældresagen vedr. vågetjeneste” hedder et punkt på den åbne dagsorden for Socialudvalgets næste møde onsdag eftermiddag. I februar måned er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem Center for Sundhed og Pleje og ÆldreSagens frivillige i vågetjenesten. Hvor hjælper vågetjenesten Ældresagens vågetjeneste kommer både i private hjem, og når hjemmet er en del af et plejecenter eller hos borger på aflastningsophold. Vågetjenestens frivillige kan yde støtte, når pårørende har brug for aflastning, eller hvis der ingen pårørende er. Om vågetjenestens forudsætninger for palliativt frivilligt arbejde beskrives det, at de frivillige i vågetjenesten alle har gennemgået et kursus, er godt rustet til opgaven, har tavshedspligt og er omfattet af ÆldreSagens ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige. Erfaringer vedr. vågetjenesten ÆldreSagen oplever generelt en stigende behov for brug af vågetjenesten. På Ældresagens hjemmeside kan ses flere cases, hvor vågetjenesten har været til stor gavn for både den døende og de efterladte. Center for Sundhed og Pleje ser samarbejdsaftalen som en mulighed for at kunne give endnu mere støtte og tryghed, både til den døende og dennes pårørende. Social- og Sundheds og kulturdirektøren indstiller forud for mødet, at orienteringen tages til efterretning. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Ældrerådet.     Tekst af Per Rye

  0 0

  På Socialudvalgets møde i dag, er der på dagsordenen et punkt om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal oprette et såkaldt ”udsatteråd”. Det er Byrådet, som beslutter, om man vil oprette et ”udsatteråd”, men det kan sagtens ske på opfordring fra andre. Handicapråd og Ældreråd er lovpligtige, men det er frivilligt, om kommunen vil oprette et ”udsatteråd”. 36 ud af Danmarks 98 kommuner har i dag oprettet et ”udsatteråd”. Bestyrelsen for SIND Frederikshavn inviterer til et samarbejde om oprettelsen af et ”udsatteråd” samt til foredrag om lokale ”udsatteråd” med formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, den 16. maj i Arena Nord. Det kan et ”udsatteråd” Formålet med et ”udsatteråd” er at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Et ”udsatteråd” skaber rammen for dialogen mellem borgere, politikere og medarbejdere i kommunen. Det kan ske gennem dialogmøder, forslag, høringssvar, arrangementer og publikationer. Udsatterådet styrker på den måde dialogen mellem politikere og udsatte borgere og giver bedre muligheder for at træffe beslutninger, der virker. Et udsatteråds rolle kan variere fra sag til sag og fungere som idéudvikler, rådgiver eller fortaler. Disse områder vedrører et ”udsatteråd” Mennesker kan være socialt udsatte på mange måder, og området vedrører flere emner – herunder: hjemløshed, unge, fattigdom, beskæftigelse, sindslidelse, udsatte grønlændere, sundhed, misbrug, vold og prostitution. Der er forskel på socialt arbejde i de danske kommuner, og et ”udsatteråd” kan være med til at sætte fokus på netop de områder, som er vigtigst i en kommune. Der er ikke en fast opskrift på, hvordan et ”udsatteråd” sammensættes, men typisk er medlemmerne sammensat af borgere, som er, eller har været socialt udsatte, fagfolk fra kommunens sociale tilbud, repræsentanter fra frivillige lokale organisationer samt lokale politikere. Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller forud for mødet, at Socialudvalget drøfter sagen og beslutter, at der nedsættes en tværgående politisk styregruppe til at afklare et beslutningsgrundlag for et eventuelt ”udsatteråd”.   Tekst af Per Rye

  0 0

  Center for Børn og Skole har opgjort antallet af børn, der er indskrevet til start i 0. klasse i Frederikshavn Kommune for skoleåret 2018/2019. I alt er der indskrevet 409 elever, heraf kommer 7 elever fra anden kommune. 21 børn har ønsket og fået opfyldt indskrivning i en anden skole end distriktsskolen. 77 elever er indskrevet på privatskole. 11 børn er endnu ikke er indskrevet. Sidste år drejede indskrivningen sig om 450 børn. I tildelingen af økonomiske midler til klassedannelserne indgår, at de nye elever i 0. klasse indskrives i 3 ”rul”: til august 2018, til december 2018 og til april 2019. I Distrikt NORD har Skagen skoleafdeling fået indskrevet 27 børn mod 57 børn i fjor! Strandby skoleafdeling har indskrevet 39 (33) og Aalbæk skoleafdeling 13 (14). I Distrikt SYD har Sæby skoleafdeling fået indskrevet 61 børn (75), Torslev skoleafdeling 36 (38), Hørby/Dybvad skoleafdeling 19 (17) og Stensnæs skoleafdeling 13 (14). I Distrikt ØST har Frydenstrand skoleafdeling fået indskrevet 58 børn (56) og Nordstjernen skoleafdeling 55 (74). I Distrikt VEST har Bangsbostrand skoleafdeling fået indskrevet 59 elever (45), Gærum 17 (18) og Ravnshøj 12 (18).   Tekst af Per Rye

  0 0

  På det forestående byrådsmøde den 21. marts om aftenen er der til dagsordenen indkommet en henvendelse fra Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten (Ø). De to partier stiller forslag om at indefryse evt. konfliktskabte lønmidler og lade dem indgå i den sektor, de var tiltænkt. Såfremt konflikten mellem KL og fagbevægelsen ender i strejke/lockout, foreslår SF og Ø, at de lønudgifter, Frederikshavn Kommune derved sparer, indefryses og efterfølgende fastholdes i den sektor, de var budgetteret til. De sparede midler bør efter SF’s og Enhedslistens opfattelse ikke blot tilgå fælleskassen, men øremærkes til f.eks. bedre personalenormering, efter- og videreuddannelse m.m. Indstillingen forud for mødet lyder kortfattet: Til drøftelse. I Byrådet er SF repræsenteret ved Christina Lykke Eriksen og Enhedslisten ved Ida Skov.   Tekst af Per Rye

  0 0

  Det er nu tid, hvis man ønsker at søge Brøndums legat, som støtter kulturelle formål i Skagen. Brøndums Legat til Kulturelle formål i Skagen uddeles næste gang på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april. Hvis du har et kulturelt projekt planlagt i Skagen, så har du mulighed for at søge midler fra Brøndums Legat nu og frem til torsdag den 22. marts. Legatet støtter initiativer, der har til formål at fremme tidligere Skagen Kommunens kulturelle udvikling. Der er ikke ansøgningsskema til puljen, men ansøgningen skal indeholde: beskrivelse af idé, formål, budget samt tidsplan for projektets gennemførelse, Efter aktivitetens afholdelse skal der indsendes regnskab og kort rapportering. Ansøgningen sendes til: tilskud@frederikshavn.dk. Har du spørgsmål om ansøgningen eller brug for hjælp til din idé, er du velkommen til at kontakte “Én indgang”​ på tilskud@frederikshavn.dk  eller kulturkonsulent Marie Weiergang på mawa@frederikshavn.dk   Tekst tilrettet af Per Rye (Kilde: Frederikshavn Kommunes hjemmeside)

  0 0

  Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune har på udvalgets seneste møde nomineret 3 finalister til modtagelse af Sundhedsprisen. De nominerede er Kom videre mand (fra frivilligcentret i Danmarksgade i Frederikshavn), Fitnessbanden (Sæby) samt FFI’s Special Olympics hold i håndbold. Sundhedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året. Prisen overrækkes af Sundhedsudvalgets formand ved den kommunale prisfest den 12. april 2018 i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Formålet med Sundhedsprisen er at understøtte Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik ”Sundhed med lyst til livet”. Sundhedsprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, en virksomhed, en organisation eller institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme sundheden i Frederikshavn Kommune. Der var fremsendt 5 forslag. Til Frivillighedsprisen er nomineret: Aktive børn og unge 9900, Etableringshjælp til voldsramte kvinder samt Lissy Jensen. Frivillighedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året – i år også 12. april ved den øvrige prisuddeling. Der var indkommet 10 forslag. Formålet med Frivillighedsprisen er at fremme det frivillige sociale engagement, at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige i samfundet til inspiration for andre, at markedsføre og anerkende det sociale engagement, som de frivillige bidrager med samt at fremme erfaringsdeling blandt de frivillige. Kriterierne for tildeling af Frivillighedsprisen vil være en frivillig forening/organisation eller en enkeltperson, der har stor interesse i at hjælpe andre mennesker som individer og/eller i en organisation, har styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe af mennesker, har skabt opmærksomhed omkring en ellers overset problematik, positivt har fremhævet eller synliggjort foreningens og organisationens arbejdsgrundlag, har fremhævet kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde, har fremmet samarbejde og skabt relationer i den frivillige verden eller har iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige inden for social- og sundhedsområdet.     Tekst af Per Rye

  0 0

  I forbindelse med den politiske drøftelse forleden i Plan- og Miljøudvalget og senest i Økonomiudvalget har flere grundejere gjort opmærksom på, hvorledes de økonomiske forhold for indsamling af 14-dages tømning contra uge-tømning forholder sig. Center for Teknik og Miljø redegør således herfor: I 2018 holdes priserne for standardhusholdninger uændrede. I 2019 sættes prisen sandsynligvis ned for indsamling og behandling af affaldet. (Den endelige takst fastsættes af kommunalbestyrelsen, men omkostningen til indsamling og behandling falder). En normalhusstand med ugetømning af sæk koster i indeværende år 1125kr. inkl. moms. En husstand med 14 dages tømning af 240 liters beholder koster det samme. I 2019 vil den tilsvarende pris være 975 kr. Det er altså en nedsættelse på 150 kr./år for en normalhusstand. Hvis der ønskes ugetømning vil prisen på årsbasis blive det dobbelte. Der kan af tekniske grunde ikke bruges mindre beholder end 240 liters.   Link til bilaget, hvor der er redegjort for alle indsigelser og kommentarer i forbindelse med politiske drøftelser af nyt affaldsregulativ: (scroll til side 650 og fremefter) http://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021%20(%C3%85ben)/2018/06-03-18/0Referat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf   Tekst af Per Rye

  0 0

  Det er den tid på året, hvor en time gør en forskel. Lørdag den 24.marts slukker Frederikshavn Kommune lyset sammen med WWF Verdensnaturfondens – fra 20.30 til 21.30. Alle opfordres til at deltage i klimakampagnen, hvor lyset bliver slukket verden over Kampagnen Earth Hour lader endnu engang bygninger, gader, byer og monumenter gå i sort for at rette fokus mod klimaforandringers påvirkning af verdens dyre-og planteliv. Igen i år deltager Frederikshavn Kommune. Det er Frederikshavn Forsyning, der står for at slukke lyset på udvalgte gader og veje. Men alle, også private, virksomheder og andre, opfordres til at slukke lyset i en time til fordel for naturen. ”Frederikshavn Kommune er som klimakommune opmærksom på, at det er op til os alle, at gøre en forskel for miljøets skyld. Vi vælger at deltage i den her kampagne, fordi det hele tæller. Det virker, at vi sorterer affaldet, det gør en forskel, når vi samler skrald i naturen og det hjælper, når vi sparer på ressourcerne. Og så er det jo altid hyggeligt at samles om aktiviteter, også i mørket”, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune. Sidste år var der stor opbakning til Earth Hour i Danmark. I Frederikshavn Kommune blev gadebelysning slukket, og det samme var tilfældet i mange andre kommuner. Rundt omkring i verden blev 3.000 andre ikoniske bygninger mørklagt – herunder operahuset i Sydney, Eiffeltårnet i Paris, pyramiderne i Cairo og Empire State Building i New York. Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, pointerer vigtigheden af, at sætte fokus på klodens udfordringer: ”Hver sjette dyreart er i fare for at uddø på grund af klimaforandringerne. Dyrenes levesteder og fødegrundlag forsvinder, når klimaet forandrer sig i det alarmerende tempo, vi ser i dag. Det er fakta som vi alle bør handle på – og her spiller kommunerne en vigtig rolle, da de jo er i berøring med alle danskere”.   Fakta om Earth Hour Lyset slukkes lørdag den 24.marts mellem 20.30 og 21.30. Hvert år i marts engagerer WWF millioner af mennesker og tusindvis af virksomheder, kommuner og byer over hele kloden for at sætte fokus på naturen. Dyrelivet og klodens økosystemer er yderst truet af klimaforandringerne og de stigende globale temperaturer. Earth Hour startede i Australien i 2007 og er siden hen blevet et globalt kæmpe-event.   Læs mere på www.earthhour.dk  

  0 0

  Det nye folkeoplysningsudvalg holder første møde i eftermiddag. Udvalget består af 8 medlemmer. Disse er: 3 valgt af Byrådet: Almina Nikontovic, Børne- og Ungdomsudvalg (A) Anders Broholm, Kultur- og Fritidsudvalg (V) og Brian Kjær, Sundhedsudvalg (A). Desuden indgår Claus Henrik Nedermark, AOF (aftens- og fritidsskolerne), Else Schaltz og Tommy Thomsen fra Idrætssamvirket samt Henrik Carlsen og Steen Jensen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. Udvalget skal på mødet bl.a. vælge formand og næstformand for perioden 2018-2021, medlemmer til ungdomsskolen og FUF. Frederikshavn Kommune har i en lang årrække haft tradition for nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg, som agerer i forhold til folkeoplysningsloven. Udover de lovmæssige opgaver, hvor udvalget skal inddrages i forbindelse med udarbejdelse af folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed samt udformning af regler på det folkeoplysende område, har udvalget en række specifikke arbejdsområder, bl.a.: Designe, gennemføre og støtte udviklingsprojekter via udviklingspuljen Skabe samarbejdsmuligheder til råd, nævn, udvalg og paraplyorganisationer, der har sammenfaldende interesse med det folkeoplysende område Afholde folkemøde hvert andet møde for forenings- og fritidslivet Bestyre og uddele midler fra anlægspuljen Høres i forhold til kommunalt nybyggeri og renovering. Ønsker man at nærlæse hele vedtægten for udvalgets funktion, kan dette link benyttes og derefter scrolle til side 20: http://frederikshavn.dk/meetings/Folkeoplysningsudvalget%202018-2021%20(%C3%85ben)/2018/01-03-18/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf     Tekst af Per Rye

  0 0

  Mikael Jentsch er i øjeblikket ansat på åremål for en periode på 6 år som kommunaldirektør for Frederikshavn Kommune. Den nuværende aftale løber fra den 1. september 2012 til den 31. august 2018. Med henvisning til ”Rammeaftale om åremålsansættelse” kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår og uden stillingsopslag. Åremålsansættelsen kan maksimalt forlænges i 3 år gældende fra den 1. september 2018 til den 31. august 2021, da den samlede åremålsansættelse maksimalt kan være på 9 år. Byrådet besluttede på dets seneste møde at forlænge kommunaldirektørens ansættelse. Borgmester Birgit S. Hansen (A) har i sagen indstillet, at Økonomiudvalget og nu Byrådet godkender, at kommunaldirektør Mikael Jentsch’s åremålsansættelse forlænges i 3 år, og at åremålsansættelsen fortsætter på uændrede vilkår og uden mulighed for delvis udbetaling af fratrædelsesbeløb ved forlængelsen. Økonomiudvalget har anbefalet med en bemærkning om, at der i år skal tages hul på en drøftelse af den fremtidige ledelsesstruktur, for så vidt angår de øverste 2 lag i organisationen. Byrådets flertal godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Jens Borup (V), der i Helle Madsens (V) fravær deltog i byrådsmødet, kunne ikke tiltræde indstillingen. Tekst af Per Rye

  0 0

  De faglige organisationer har varslet strejke på det offentlige arbejdsmarked. Her kan du følge med i, hvad det kan komme til at betyde i Frederikshavn Kommune Strejken er varslet til opstart fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, og den vil omfatte ca. 800 medarbejdere i Frederikshavn Kommune. I Frederikshavn Kommune vil følgende afdelinger blive berørt: Sundhed og pleje: Hjemmeplejen i Skagen Hjemmeplejen i Frederikshavn midtby Hjemmeplejen i Bangsbo Hjemmeplejen i Sæby Plejecenter LeveBo Bangsbo Plejecenter Østervrå Ældrecenter Sygeplejersker i Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden Alle fysioterapeuter og ergoterapeuter på ovennævnte steder Døgncenter Frederikshavn Hovedsageligt socialpædagoger Borgerservice Administrative funktioner, for eksempel pas og kørekort Ydelsesafdelingen Jobcentret Hovedsageligt socialrådgivere Vedligeholdelse Håndværkere og specialarbejdere i Park og Vej Rengøringspersonale, håndværkere og specialarbejdere i Ejendomscentret  Håndværkere i Iscenter Nord Nødberedskab På en række vigtige områder vil der i tilfælde af strejke blive lavet nødberedskaber. De oprettes, hvis følgende kriterier er til stede: Livsvigtigt Uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger Med bevarelse af store værdier ​  

older | 1 | .... | 31 | 32 | (Page 33) | 34 | 35 | .... | 38 | newer